RFQ 24-02-030 Serbisyo para kay Juana ng Angeles City Jail – AWARDED